ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Guatemala

El mercat més nombrós d'Amèrica Central

Guatemala és el mercat més gran d'Amèrica Central en termes de població, però amb un poder adquisitiu que només arriba a la meitat de la mitjana regional. Més de la meitat de la població viu sota el llindar de la pobresa. Les necessitats en infraestructures del país i el procés d'industrialització de la seva economia afavoreixen les exportacions de productes d'alt valor afegit.

Oportunitats de negoci a Guatemala i a l'Amèrica del Nord i Central

Economia circular

Guatemala

Economia circular


Models de gestió de recursos (aigua, residus), tecnologia i aplicació

Compra de tecnologia i solucions per part de municipalitats i empreses relacionades amb la gestió de residus i de l’aigua.

Desplegar més opcions de Models de gestió de recursos (aigua, residus), tecnologia i aplicació

En la majoria dels municipis no existeix una classificació dels residus i les deixalles. Aproximadament una tercera part de les llars de país utilitzen servei de recollida.
Pel que fa a la composició dels residus i deixalles sòlides, s'estima que el 71 % és valoritzable per a reciclatge, compost per un 53 % de matèria orgànica, 9 % de plàstics (rígid i PET), 6 % de paper i cartró, 2 % de vidre i 1 % de llaunes. El 29 % restant podria ser subjecte a valorització energètica. El sector constructor, a través de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, fomenta l'organització de convocatòries d'innovació oberta per la cerca de solucions en gestió de l'Aigua i dels Residus. 

Amagar més opcions de Models de gestió de recursos (aigua, residus), tecnologia i aplicació
Química i plàstics

Guatemala

Química i plàstics


Serveis d'auditoria de recursos y propostes compartides de negoci

Múltiples sectors industrials incorporen productes químics i plàstics en els seus processos industrials, cercant valor afegit i qualitat respecte als proveïdors tradicionals.

Desplegar més opcions de Serveis d'auditoria de recursos y propostes compartides de negoci

La industria alimentaria, cosmètica i perfumera o el sector farmacèutic (medicaments), amb infraestructura de producció i manufactura i nivell regional des de Guatemala, requereixen: fórmules/aromes innovadores. La taxa d'absorció tecnològica en el sector manufacturer sembla ser relativament baixa a Guatemala, com ho demostren les baixes taxes de col·laboració empresarial o institucional. Això implica que hi ha un vast marge per millorar l'eficiència productiva i la competitivitat en la indústria manufacturera de Guatemala.

Amagar més opcions de Serveis d'auditoria de recursos y propostes compartides de negoci
Infraestructures i construcció

Guatemala

Infraestructures i construcció


Materials, béns d'equip i maquinaria per la construcció residencial

El Sector Constructor a Guatemala manté perspectives de creixement sòlid degut a una demanda no satisfeta d’1,5 milions d’habitatges.

Desplegar més opcions de Materials, béns d'equip i maquinaria per la construcció residencial

Tant la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) com l'Instituto de Fomento Hipotecario estimen 16.000 unitats d'habitatge en procés de construcció i l'oferta estarà disponible en els següents 24 a 36 mesos (116 torres residencials verticals). Addicionalment, es preveu l'activació de la construcció d'uns 100 projectes d'habitatge d'interès preferencial, a la zona metropolitana.

Amagar més opcions de Materials, béns d'equip i maquinaria per la construcció residencial
Biotecnologia

Estats Units

Biotecnologia


El millor entorn per desenvolupar i comercialitzar

El 2018, mercat de la biotecnologia als EUA superava els 417.000 milions de dòlars i s’espera un creixement anual mitjà d’un 8% fins el 2025.

Desplegar més opcions de El millor entorn per desenvolupar i comercialitzar

L’evolució d’aquest sector als EUA té un gran impacte a nivell global, ja que representen una gran part dels ingressos totals i de les innovacions al mercat mundial. Els ingressos de les empreses biotech al mercat dels Estats Units el 2020 són d’uns 108.200 milions, valor que continuarà creixent durant els propers anys.
La protecció intel·lectual, el suport a les empreses, el capital humà i, sobretot, el volum d’inversió de VC fan que els Estats Units siguin el mercat de referència, on destaquen la concentració en Califòrnia, que compta amb el clúster més gran del món en aquest sector, i Massachusetts, amb organismes, institucions i empreses de prestigi reconegut.

Amagar més opcions de El millor entorn per desenvolupar i comercialitzar

Vols trobar les millors oportunitats per a la teva empresa?
Descobreix el recomanador d'Oportunitats de Negoci

Vols saber més sobre oportunitats de negoci? 

Amèrica del Nord i Central: informes, casos d’èxit i coneixement empresarial