ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Alemanya

El principal motor i el mercat industrial més important d'Europa

La quarta economia més gran del món és l'escenari dels últims desenvolupaments en la indústria 4.0. Sectors en alça com les TIC o la biotecnologia obren grans oportunitats per a la cooperació tecnològica.

Oportunitats de negoci a Alemanya i a l'Europa occidental

Salut i equipaments mèdics

Alemanya

Salut i equipaments mèdics


Oportunitats en e-health

La digitalització de serveis mèdics i el desenvolupament d'aplicacions mòbils. Els pacients obtenen informació i fan servir dispositius i aplicacions per registrar i avaluar dades. Els metges ofereixen assessorament i assistència a través d’internet.

Desplegar més opcions de Oportunitats en e-health

"Les aplicacions digitals de salut (DiGA) obren un ampli ventall de possibilitats per proporcionar suport en la detecció i tractament de malalties i en el camí cap a un estil de vida autodeterminat que afavoreixi la salut. Les DiGA són, doncs, “ajudants digitals”.
Suport per resoldre millor reptes com el tractament a un nombre creixent de persones grans i malalts crònics, pagament d'innovacions mèdiques costoses i cobertura mèdica de zones rurals.
Creació d'un marc legal per prescriure teràpies finançades per les caixes de salut (mútues públiques i privades) a Alemanya.
Serveis digitals útils: hores de consulta de vídeo, receptes electròniques i fitxers electrònics de pacients. Canvi del punt d'atenció: de la consulta del metge al pacient."

Amagar més opcions de Oportunitats en e-health
Mobilitat sostenible

Alemanya

Mobilitat sostenible


Solucions de digitalització de processos i producte a l'automoció.

Demanda d'empreses d'automoció tradicionals (interessades en la subcontractació industrial) i innovadores (necessitades de materials intel·ligents i noves solucions químiques per a bateries d'automoció).

Desplegar més opcions de Solucions de digitalització de processos i producte a l'automoció.

El mercat d'automoció és un mercat global que es troba en un entorn molt canviant i incert i les empreses necessiten identificar solucions innovadores que els permetin mantenir la competitivitat, tant a nivell tecnològic com de model de negoci. A Alemanya, hi ha un interès especialment gran en solucions químiques per a bateries de cotxe elèctric i en materials intel·ligents i, alhora, moltes empreses segueixen necessitant la col·laboració d'empreses subcontractistes industrials per tal d'obtenir reduccions en costos i avantatges logístics.

Amagar més opcions de Solucions de digitalització de processos i producte a l'automoció.
Economia circular

Alemanya

Economia circular


Lideratge en gestió de residus i reciclatge

El marc legal de la llei de gestió de residus de cicle tancat i un entorn empresarial que promou la innovació han afavorit el lideratge d'Alemanya en aquest àmbit i és pionera en tecnologies de reciclatge i de gestió de residus.

Desplegar més opcions de Lideratge en gestió de residus i reciclatge

"Pel que fa a la gestió de residus, Alemanya té el 17 % de la quota de mercat mundial, amb una xifra de negoci al voltant dels 17.000 milions d'euros. Hi ha una demanda notable de solucions per la gestió de residus d'envasos de plàstic i fusta, de construcció, de tèxtils i roba, bateries i aerogeneradors. La indústria alemanya d'embalatge s'acaba de fixar l'ambiciós objectiu d'assolir que, per a l'any 2025, 1 milió de tones de material reciclat o d'origen renovable sigui utilitzat per a la producció d'envasos plàstics. Segons les últimes estadístiques dels fabricants alemanys, ja utilitzen 400.000 tones de material reciclat en la producció d'envasos de plàstic.
"

Amagar més opcions de Lideratge en gestió de residus i reciclatge
Tèxtil i moda

Alemanya

Tèxtil i moda


Tèxtils tècnics per a aplicacions diverses

Alemanya és el país líder del mercat mundial de tèxtils tècnics. Els productes tèxtils tècnics representen una part important del creixement que s'ha generat en el sector tèxtil, conjuntament amb la roba de treball.

Desplegar més opcions de Tèxtils tècnics per a aplicacions diverses

En aquest mercat competitiu, les empreses que creïn noves solucions a llarg termini o que ofereixin productes nous, sostenibles o més sofisticats, generalment tenen un potencial de negoci més alt. Així existeix també la possibilitat de vinculació amb noves indústries (nous mercats) i, per tant, hi poden sorgir també connexions amb centres tecnològics/d'investigació.

Amagar més opcions de Tèxtils tècnics per a aplicacions diverses

Vols trobar les millors oportunitats per a la teva empresa?
Descobreix el recomanador d'Oportunitats de Negoci

Vols saber més sobre oportunitats de negoci? 

Alemanya: informes, casos d’èxit i coneixement empresarial