ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Quan la majoria de consumidors són sèniors

Articles i altres publicacions

Quan la majoria de consumidors són sèniors

En un context en què la població mundial està envellint, l’economia silver presenta oportunitats en països com França, Alemanya o el Regne Unit per a les empreses catalanes en àmbits com l’e-health, els dispositius mèdics o la nutrició.

Que la població mundial està envellint és un fet constatat. La mateixa tendència demogràfica es produeix a Europa i, concretament, a Catalunya, on l’any 2050 més del 30% de catalans superarà els 65 anys. És en aquest context que en els últims anys ha sorgit l’anomenada economia silver, entesa com tota aquella activitat empresarial dirigida a la gent gran. Fenòmens com l’increment de l’esperança de vida, el descens de la natalitat i els canvis en l’estil de vida dels ciutadans sèniors d’avui -molt més actius que en d’altres generacions- s’acompanyen de noves oportunitats de negoci dirigides a aquest nou nínxol per explorar.

Una de les sessions dels International Business Days – Focus Europa s’ha centrat precisament en la presentació de l’informe sectorial elaborat per ACCIÓ sobre l’economia silver, durant la qual s’han exposat les característiques d’aquest ecosistema format per més de mig centenar d’empreses, així com les tendències i oportunitats que ofereix aquest àmbit. Oportunitats també a escala internacional, tal com han posat de manifest els representants de les Oficines d’ACCIÓ a París, Londres i Berlín.

Diversificació d’oportunitats

L’economia silver és una tendència transversal, que deixa la seva petjada en diferents sectors, tant a Catalunya com arreu. Molt especialment se centra en àmbits com la salut, la millora de la qualitat de vida, l’assistència i la promoció de la vida activa, tots ells amb un component tecnològic molt significatiu. De fet, les tendències globals vinculades a l’economia silver es basen en l’aplicació de les noves tecnologies: aplicacions mòbils de salut, eines digitals per a la millora de la mobilitat o solucions basades en els principis de les smarts cities.

D’acord amb l’estudi d’ACCIÓ, els mercats més atractius per a les empreses catalanes es concentren a Europa (França, Alemanya, el Regne Unit, Itàlia, Bèlgica, Dinamarca), Amèrica (els Estats Units i el Canadà) i la zona d’Àsia-Pacífic (la Xina, Singapur, l’Índia, Hong Kong, el Japó i Austràlia), destinacions amb elevat protagonisme de la població de més de 55 anys, amb un poder adquisitiu important d’aquest segment i economies competitives globalment.

El papy boom francès

França és precisament un dels casos més clars d’aprofitament dels canvis demogràfics actuals i de les noves necessitats que se’n deriven. Es calcula que l’any 2020 la població francesa de més de 50 anys representarà el 40,5% de la població, mentre que el 27,33% superarà els 60, una tendència palpable des del 2015.

Ara bé, ja des del 2012 tant l’Estat com el teixit empresarial del país han començat a explorar aquest nou nínxol, centrant-se en serveis tant per a les persones sèniors actives com per a les dependents. El director de l’Oficina d’ACCIÓ a París, Cristoph Arnoul, destaca que “és realment un mercat molt important amb un potencial immens, un target que cal privilegiar”, precisament perquè els sèniors són el grup poblacional que més consumeix. Actualment, aquest col·lectiu representa el 51% del consum de béns i serveis al país mentre que el valor de mercat associat a l’economia sènior creix un 8% anualment i es preveu que el 2020 arribi als 130.000 milions d’euros.

França compta ja amb més de 1.800 empreses especialitzades en economia silver i hi existeixen diversitat d’iniciatives públiques i privades per potenciar aquest sector, com France Silver Éco, una associació que promou les solucions innovadores que afavoreixen l’envelliment actiu. Les empreses catalanes hi poden trobar oportunitats en àmbits com el benestar, l’adaptació de l’hàbitat, la seguretat, els transports i la mobilitat, l’oci, la salut i els equipaments i l’assistència a domicili. Es tracta d’un mercat madur i exigent, però obert a la incorporació de solucions que permetin l’optimització de recursos en l’àmbit de la salut i la teleassistència i en solucions d’e-health.

La digitalització de la salut germànica

A Alemanya encara no existeix una definició única d’economia silver i se’n poden trobar diferents explicacions segons el grup d’edat que s’hi emmarqui. Tot i això, les oportunitats de negoci en aquest àmbit són evidents si tenim present el fet que “Alemanya té la població més envellida d’Europa i presenta canvis demogràfics que seran dràstics els propers anys”, segons apunta Susanne Neumann, directora trade de l’Oficina d'ACCIÓ a Berlín. Així, l’any 2050 la mitjana d’edat dels alemanys serà de 50 anys (quatre més que en l’actualitat) i les persones de més de 65 anys sumaran el 32% de la població.

Aquest fenomen no és homogeni a tot el país, ja que existeixen notables diferències entre l’est i l’oest, així com entre les ciutats i les zones metropolitanes. Cal també tenir present el rol de la dona, que és majoritàriament qui pren les decisions de compra, també en l’àmbit de l’economia silver.

Per a les empreses catalanes, les oportunitats de negoci a Alemanya en aquest sector es concentren de forma destacada en l’e-health. La digitalització de la salut és una tendència molt recent, però ja concentra 500 milions de facturació i un creixement del 16% i s’estima que l’any 2020 podrà arribar a un volum de negoci de 662 milions d’euros.

El mercat s’obre als desenvolupadors catalans d’aplicacions i altres solucions tecnològiques que aportin un valor afegit al consumidor i siguin innovadores, especialment en la gestió de complicacions de la salut com la insuficiència cardíaca, la hipertensió arterial i la diabetis, així com en les aportacions a la telemedicina. L’e-health és encara, no obstant això, un sector en desenvolupament, encara poc regulat.

La lliura platejada

Ben aviat, l’any 2020, prop del 33% de la població del Regne Unit serà més gran de 50 anys. Es tracta, com en d’altres països, d’un segment amb un poder adquisitiu superior al de col·lectius més joves i que concentra el 80% de la riquesa del país.

En aquest context, el sector silver (també conegut al territori com a grey pound) del Regne Unit presenta oportunitats de creixement, malgrat la manca d’una estratègia centrada exclusivament en aquest àmbit. “Existeixen moltes iniciatives públiques i privades a favor de l’envelliment actiu que són transversals, però no estan estructurades, no hi ha una iniciativa governamental a favor de l’economia silver com a tal”, explica el director de l’Oficina d’ACCIÓ a Londres, Òscar Martí.

Destaca el rol de les entitats sense ànim de lucre en aquest camp, com ara Age UK, centrada en projectes per a sèniors, o la Big Lottery Fund, que ha destinat 50 milions de lliures a projectes d’envelliment actiu. També a l’estratègia industrial del Govern s’hi inclou un full de ruta específic per enfrontar-se al repte que suposa l’envelliment de la població, que preveu una previsió d’inversió de 98 milions de lliures en programes de foment de l’envelliment saludable.

Els segments que concentren més oportunitats per a les empreses catalanes són els de la salut, l’habitatge i la nutrició. El Regne Unit compta amb un important sistema de salut pública, que centra molts esforços en la prevenció i detecció precoç de malalties, de manera que els àmbits de salut digital (telemedicina, anàlisi de dades, etc.), així com el de la recerca mèdica (que té una llarga tradició) s’obren a noves propostes en què poden contribuir les empreses catalanes.

La millora de la mobilitat durant les tasques quotidianes i de la seguretat de les persones grans que viuen soles a les grans ciutats, a partir del foment dels smart buildings, són altres sectors a tenir en compte. És també el cas de la nutrició, una de les prioritats del país, que ofereix oportunitats per a la incorporació de productes i serveis que contribueixin a reforçar el vincle entre dieta i salut. Altres àmbits com ara el de les assegurances i el món financer, els equipaments mèdics o els viatges també poden concentrar tendències vinculades a l’economia silver.

Altres països europeus, com Dinamarca, Bèlgica i Luxemburg, també comencen a impulsar iniciatives de suport a l’envelliment actiu i saludable de la població, tot afavorint també les oportunitats de negoci que ofereix aquest nou segment tant a les empreses locals com a les internacionals.