ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

La subcontractació industrial: fer-se un lloc a França i Alemanya

Articles i altres publicacions

La subcontractació industrial: fer-se un lloc a França i Alemanya

França i Alemanya són dos dels actors industrials més rellevants del continent. Dos mercats indispensables per a les empreses dedicades a la subcontractació industrial. Descobreix algunes claus per fer-t’hi un lloc.

En un món globalitzat i on la internacionalització és indispensable, l’especialització industrial és clau per seguir sent competitiu. Les empreses necessiten oferir productes diferencials i amb major valor afegit a través de coneixement extern i peces cada vegada més complexes. En aquest context, les empreses dedicades a la subcontractació industrial prenen un paper molt important per ajudar altres companyies a enriquir els seus processos productius oferint serveis a mida i altament especialitzats.

L’àmbit de la subcontractació industrial, doncs, no és un sector en sí mateix. Es tracta d’un conjunt d’empreses industrials que donen solucions tècniques per la fabricació de peces, maquinària o processos productius intermedis. L’empresa subcontractista és més que un proveïdor i es pot convertir en un actor imprescindible per la compradora: forma part del seu producte final i del procés de fabricació.

A Catalunya es tracta d’un àmbit molt ampli format per empreses petites i mitjanes de sectors com la transformació metàl·lica, la mecanització, la fabricació additiva, els plàstics o la indústria electrònica, entre molts altres. Totes elles poden treballar per la indústria de l’automoció, les energies renovables, les tecnologies mèdiques o les telecomunicacions.

Aquestes empreses proveïdores també han de mirar més enllà de les fronteres. De fet, la indústria de països com França i Alemanya obre un gran ventall d’oportunitats per a les empreses catalanes que busquen diversificar-se amb grans clients internacionals. Tots dos mercats, d’una mida considerable i molt estables i exigents, requereixen de proveïdors qualificats per seguir sent líders al continent. Un fet que pot obrir la porta a moltes empreses catalanes.

França, un mercat que mira a llarg termini

França és el primer soci comercial i amb una cultura de negoci força similar a la nostra. En l’àmbit de la subcontractació industrial, les empreses catalanes trobaran molta competència local d’alta qualitat i també estrangera a preus baixos, cosa que les obliga a presentar una proposta diferencial en termes d’innovació, de qualitat i preu.

"Les empreses interessades han de preparar bé l’entrada al mercat i tenir l’estructura adient per afrontar les comandes i respectar els terminis i els nivells de qualitat exigits", apunta el director de l’Oficina Exterior de París, Christophe Arnoul. En aquest sentit, les empreses han de tenir una política de preus coherent i competitiva i considerar el seu procés d’internacionalització com un projecte prioritari i a llarg termini. "En cap cas es pot considerar com una oportunitat esporàdica d’obtenir noves comandes", reconeix Arnoul.

Les oportunitats es poden trobar en el conjunt del sector industrial. Actualment, l’evolució del sector de l’automoció cap al vehicle elèctric pot perjudicar a alguns subcontractistes (com els de l’estampació, per exemple). En aquest sentit, és important buscar noves oportunitats i relacions a llarg termini en sectors en ple creixement com la indústria ferroviària, l’energia fotovoltaica o la hidràulica, entre d’altres. "També és molt important tenir capacitat per diversificar l’activitat i adaptar-se a la demanda per fer-se un lloc com a nou proveïdor", apunta Arnoul.

Alemanya, un mercat exigent i que valora la presència on-line

Alemanya és el líder industrial de la Unió Europea i, com a tal, l’exigència a les empreses venedores industrials és màxima. Disposar de coneixements tècnics adequats, complir amb els estàndards i certificacions pertinents, presentar productes innovadors o tenir capacitat d’oferir entregues ràpides i sèries curtes per a productes específics, són requisits clau en aquest mercat.

"L’accés als compradors industrials alemanys sol ser directe, a partir de la demanda i a través d’agents comercials. Unes connexions que, cada vegada més, es fan a través de marketplaces i plataformes B2B", explica el director de les Oficines de Berlín i Stuttgart, Alberto Martín Torras.

En aquest sentit, disposar d’una pàgina web en alemany on s’expliquin els punts forts del producte i demostrar un coneixement expert del sector a través d’una estratègia de comunicació adaptada al mercat, pot ser una bona manera de promocionar l’empresa. Tot i això, "és recomanable col·laborar amb agències de comunicació alemanyes per guanyar visibilitat i dirigir-nos al públic adequat", reconeix.

En termes d’oportunitats, el govern alemany està promovent inversions i nous processos de producció en l’àmbit dels vehicles terrestres. És el cas dels automòbils d’ús particular i comercials, les motocicletes, les màquines mòbils de treball i agrícoles, el ferrocarril, les bicicletes o les e-bikes, entre d’altres.

 

Si vols saber-ne més, no et perdis la propera sessió del Focus Europa per conèixer les oportunitats per a empreses de subcontractació industrial a França i Alemanya. Una sessió que servirà per descobrir el Servei de subcontractació industrial de les Cambres de Comerç i amb el suport de les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.