La subcontractació industrial: fer-se un lloc a França i Alemanya