ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Els 15 països prioritaris per a les exportacions catalanes

Informes d'estratègia empresarial

L’Índex d’intensitat exportadora analitza en quins mercats les vendes de les empreses catalanes a l’exterior tenen més marge de millora i camí per recórrer.

Els 15 països prioritaris per a les exportacions catalanes

L’índex d’intensitat exportadora determina si un país exporta més o menys a una destinació en comparació amb l’exportació mundial en aquell mercat. Si el resultat és igual a 1, significa que aquest país exporta en un determinat mercat en la mateixa proporció que la mitjana mundial. En conseqüència, un resultat superior o inferior a 1 indica si la intensitat exportadora en aquell mercat és alta o baixa.

L’Índex d’intensitat exportadora de Catalunya (document .PDF), elaborat per ACCIÓ, compara les vendes a l’exterior de les empreses catalanes amb les dels cinc principals mercats europeus (Alemanya, Regne Unit, França i Espanya), així com amb tres països europeus de dimensions comparables amb Catalunya com Àustria, Dinamarca i Finlàndia.

L’estudi d’ACCIÓ evidencia que Catalunya presenta una alta intensitat exportadora a la Unió Europea, la resta d’Europa, l’Àfrica del Nord i l’Amèrica Llatina. En aquestes àrees, doncs, les empreses catalanes estan aprofitant en bona mesura les oportunitats de negoci existent.

Per contra, la intensitat és baixa a l’Orient Mitjà, l’Àfrica Subsahariana, l’Amèrica del Nord i l’Àsia. Això no significa que les empreses catalanes no hi exportin, sinó que encara tenen un ampli marge de millora per tal d’incrementar les seves vendes en aquests mercats.

L’evolució de la intensitat exportadora

En les regions on la intensitat exportadora de Catalunya ja és alta, aquesta ha seguit augmentant en el darrer període analitzat (2016-2018), excepte en el cas de la UE, on es redueix mínimament.

Pel que fa a les àrees on la intensitat exportadora catalana és baixa, aquesta ha millorat a l’Amèrica del Nord però s’ha endarrerit a la resta de regions.

15 països prioritaris

Sense oblidar els principals mercats europeus, aquests són els 15 països prioritaris on més poden créixer les exportacions catalanes

15 països prioritaris per les exportacions catalanes

Consulta totes les dades al detall en l’Índex d’intensitat exportadora de Catalunya (document .PDF) i aprofita la xarxa de 40 Oficines Exteriors d’ACCIÓ per fer realitat els teus projectes de comerç internacional.