ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Brasil

La vuitena economia del món

Oportunitats de negoci al Brasil i a l'Amèrica del Sud

Electrònica i electricitat

Brasil

Electrònica i electricitat


Brasil, mercat receptiu de solucions per a la indústria 4.0

Com en altres països, la indústria brasilera s'està adaptant als reptes de la indústria 4.0 amb l'objectiu de no perdre competitivitat i treure profit de les noves tecnologies.

Desplegar més opcions de Brasil, mercat receptiu de solucions per a la indústria 4.0

Hi ha oportunitats per a equipaments electrònics que permeten, entre d'altres coses, recollir dades en temps real del funcionament dels equipaments, transmetre-les als centres d'anàlisi de dades, optimitzar els processos productius i logístics, i obtenir millores en eficiència energètica.

Amagar més opcions de Brasil, mercat receptiu de solucions per a la indústria 4.0
Maquinària i béns d'equip

Brasil

Maquinària i béns d'equip


Brasil, mercat atractiu per a la maquinària del sector energètic i agrícola

On trobem el gruix de les oportunitats per a l'exportació de maquinària i altres béns d'equip és al sector de les energies renovables (eòlica, solar, biomassa i biogàs), a més d'equipaments per a l'extracció mineral i utillatges agrícoles.

Desplegar més opcions de Brasil, mercat atractiu per a la maquinària del sector energètic i agrícola

Encara que el Brasil posseeix una important planta industrial de màquines i béns d'equip, les necessitats tecnològiques de la seva economia obren possibilitats per a l'exportació d'aquests productes. Els potencials clients són sobretot en les activitats econòmiques orientades a l'exportació, molt més proclius a la introducció de noves tecnologies i menys afectats per la volatilitat de la divisa local.

Amagar més opcions de Brasil, mercat atractiu per a la maquinària del sector energètic i agrícola
Energia i recursos

Brasil

Energia i recursos


La matriu energètica brasilera està en plena fase de transició

D'una matriu elèctrica basada fonamentalment en la generació d'electricitat hidràulica i tèrmica, el Brasil està migrant cap a una matriu en què les energies renovables cada cop tenen més rellevància.

Desplegar més opcions de La matriu energètica brasilera està en plena fase de transició

S'espera que en les pròximes dècades la producció d'energia fotovoltaica passi dels actuals 15 GW a més de 120 GW, i que les plantes eòliques dupliquin la seva capacitat de generació actual, de 21 GW. Per les seves condicions geogràfiques, el país és idoni per a l'expansió de les energies renovables. L'expectativa és que cap al 2050 les energies fotovoltaica i eòlica conjuntament suposin prop del 50 % de tota la generació elèctrica produïda al Brasil. A més, hi ha un marc normatiu favorable a la inversió en el sector. Això obre moltes oportunitats de negoci i inversió, ja sigui en l'àrea de transferència de tecnologia o en el disseny, construcció i manteniment de parcs eòlics i fotovoltaics.

Amagar més opcions de La matriu energètica brasilera està en plena fase de transició
Salut i serveis sanitaris

Brasil

Salut i serveis sanitaris


La tecnologia aplicada al sector de la salut registra un fort creixement

Una nova regulació de la telemedicina, amb motiu de la pandèmia de la COVID-19, ha permès dur a terme consultes mèdiques remotes i l'emissió de receptes en línia.

Desplegar més opcions de La tecnologia aplicada al sector de la salut registra un fort creixement

A part de la telemedicina, hi ha un procés accelerat al Brasil d'introducció de noves tecnologies que permeten una gestió més eficient dels recursos sanitaris. Dins l'àmbit de la salut digital hi ha oportunitats per a segments tan diversos com els laboratoris portàtils que permeten fer analítiques en llocs remots, programes de gestió de clíniques i hospitals o models de dades massives que ajudin els gestors públics a atendre més eficientment les necessitats de salut de la població.

Amagar més opcions de La tecnologia aplicada al sector de la salut registra un fort creixement

Vols trobar les millors oportunitats per a la teva empresa?
Descobreix el recomanador d'Oportunitats de Negoci

Vols saber més sobre oportunitats de negoci? 

Brasil: informes, casos d’èxit i coneixement empresarial