SONAR+D Catalunya, a l’avantguarda de la tecnologia d’àudio 3D