L'empresa catalana AIS guanya una licitació del Banc Africà del Desenvolupament per optimitzar el seu sistema de garanties financeres