Tecnoambiente, adaptació constant per al mercat africà