ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa

Vols informació sobre els programes i serveis d'ACCIÓ?

Vols contactar amb nosaltres?

 • Centraleta: 93 476 72 00
 • Seu i delegacions a Catalunya

Registre de documentació

Oficines centrals a Barcelona

 • De dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h
 • Registre tancat els dies 24 i 31 de desembre

Delegacions a Catalunya (excepte Girona)

 • De dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h
 • Registre tancat els dies 24 i 31 de desembre

Girona

 • De dilluns a divendres, de 9.00 h a 17.00 h i dissabte de 9.00 h a 14.00 h
 • Els mesos de juliol i agost, de dilluns a divendres, de 9.00 h a 15.00 h i dissabte de 9.00 h a 14.00 h
 • Els dies 5 de gener, 23 d'abril i 24 i 31 de desembre de 9.00 h a 14.00 h
  (si aquestes dates coincideixen en dissabte o festiu el registre romandrà tancat)
 • Registre Oficina d'Atenció Ciutadana de Girona

Registre electrònic

La llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (amb la seva moratòria d'entrada en vigor), estableix que els subjectes que detallem a continuació han de relacionar-se amb l'administració per mitjans electrònics, per a qualsevol tràmit d'un procediment administratiu. Aquest requisit és obligatori a partir del 2 d'octubre de 2020:

 • Persones jurídiques
 • Entitats sense personalitat jurídica
 • Professionals que requereixin de col·legiació obligatòria
 • Representants d'obligats
 • Empleats públics

Registre a les oficines de Correus

Fora d'aquest horari, l'imprès de sol·licitud de subvenció es pot registrar a qualsevol oficina de Correus, seguint les instruccions que detallem a continuació:

Per tal de tenir constància del lliurament de la documentació, s'ha d'enviar per "correu administratiu", lliurant a Correus l'original de l'imprès de sol·licitud de subvenció, on us posaran un segell amb la data de lliurament. Una vegada registrat, haureu de seguir els passos que us indiquin per tal de trametre aquesta documentació a ACCIÓ.

És molt important tenir en compte que l'admissió per part de les oficines de Correus dels escrits dirigits a dependències administratives ha d'estar subjecte als requisits següents: es presentaran en sobre obert, el funcionari de Correus estamparà el segell de la data corresponent en la part superior esquerra de l'escrit principal, posteriorment el remitent tancarà el sobre i se li lliurarà el resguard d'imposició.

En cas que vulgueu tenir constància de la presentació de l'esmentat imprès a Correus, haureu de presentar, juntament amb la documentació original, una còpia del primer full de l'imprès perquè us hi posin el mateix segell.

Podeu consultar les diferents oficines de Correus i els horaris d'atenció al públic a http://www.correos.es/

Queixes i suggeriments

Ajuda'ns a millorar els nostres serveis amb les teves opinions, queixes i suggeriments.

Vols més informació?

Posa't en contacte amb nosaltres

Edifici ACCIÓ