ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Pràctiques a l'exterior

Informació pràctica

Les Pràctiques a l’exterior són una oportunitat per treballar durant 9 mesos a jornada completa en una de les 40 Oficines Exteriors de Comerç i Inversions de la Generalitat de Catalunya. Si tens menys de 26 anys i vols gaudir d'una experiència professional internacional, apunta't a les Pràctiques a l'exterior d'ACCIÓ!

 

La persona en pràctiques donarà suport en les tasques del dia a dia de l’Oficina Exterior de Comerç i Inversions: internacionalització empresarial i captació d’Inversions o innovació empresarial.

Internacionalització Empresarial

 • Recerca de mercats: identificació d'oportunitats de negoci per a empreses catalanes
 • Suport en els projectes d’internacionalització de les empreses catalanes clients: anàlisi del mercat, elaboració de bases de dades, trucades a empreses i presentació de l’oferta, organització d’agendes, etc.
 • Suport en la preparació de missions comercials i/o institucionals previstes
 • Realització integral d’un projecte d’internacionalització

Inversions

 • Business Intelligence per identificar potencials inversors
 • Suport en l’organització d’actes de promoció de Catalunya
 • Suport en l’elaboració d'informes destinats a potencials inversors

Innovació

 • Mapa d’innovació: identificació d’actors, elaboració de bases de dades i fitxes
 • Redacció d’oportunitats concretes
 • Suport en les activitats de promoció portades a terme des de l’Oficina
 • Suport en projectes individuals d’empreses o centres tecnològics catalans
 • Vigilància tecnològica: seguiment d’accions d’innovació al país
 • Persones inscrites com a demandants d’ocupació a les oficines del SOC, d’entre 18 i 25 anys o d’entre 18 i 29 anys en el supòsit que la persona jove estigui inscrita en el Fitxer Nacional del Sistema de Garantia Juvenil.
 • No haver participat anteriorment en el Programa de Pràctiques no Laborals del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
 • Tenir un grau universitari oficial o un grau superior de formació professional relacionat amb l'objectiu de la pràctica o estar en condicions d'obtenir-lo abans de la data d'incorporació. Es valorarà estar en possessió d'un post-grau o màster relacionat amb el negoci o comerç internacional o estar en condicions d'obtenir-lo abans de la data d’incorporació.
 • Domini de la llengua catalana i la llengua castellana, així com un nivell d’anglès mínim B2. Es valorarà tenir coneixements de francès, alemany i/o altres idiomes. Imprescindible tenir nivell B2 si es sol·licita una destinació on la llengua vehicular sigui diferent a l'anglès.
 • Tenir menys de tres mesos d’experiència laboral associada a la qualificació professional, amb independència del tipus de feina realitzada. En cas de tenir dos graus diferents, es podrà optar a les pràctiques si l'experiència laboral només està vinculada a una de les formacions.


Tots els requisits són imprescindibles i, quan escaigui, s’hauran d’acreditar documentalment. Es descartarà automàticament qualsevol candidatura que no els compleixi.


Per presentar candidatura cal enviar la següent documentació a l’adreça practiques.accio@gencat.cat, indicant a l’assumpte del correu electrònic la referència de la/es destinació/ns escollida/es:

 

 • Currículum vitae.
 • Carta de motivació.
 • Informe de vida laboral recent (menys d'un mes des de la data de presentació de la candidatura) o bé Informe sobre inexistència de situacions d'alta a la Seguretat Social.
 • Títol o certificat substitutori del títol *

* Es pot presentar la candidatura sense el certificat substitutori del títol sempre i quan s’estigui en disposició d’obtenir-lo abans de la data d’incorporació prevista a l’Oficina o Oficines d’interès.

Les Pràctiques a l’exterior tenen una durada de 9 mesos a jornada completa en una de les Oficines Exteriors de Comerç i Inversions de la Generalitat de Catalunya. La persona escollida tindrà l’obligació de residir a la ciutat que li sigui assignada o als seus voltants.

Aquestes pràctiques estan regulades per la normativa del Servei d’Ocupació de Catalunya pel que fa a Pràctiques no Laborals (RD 1543/2011 de 31 d’octubre). Aquesta normativa marca, entre d’altres coses, que la persona que ocupa aquesta plaça haurà de rebre un import mínim en concepte de beca suport que en aquest cas serà complementada en funció de la destinació assignada.

Les persones que accedeixin a les pràctiques quedaran incloses en el Règim General de la Seguretat Social Espanyol durant el seu període de durada. El caràcter de pràctiques no laborals implica que no hi haurà en cap cas l'existència de relació laboral entre ACCIÓ i la persona que realitza aquestes pràctiques.

Aquestes pràctiques es consideren pràctiques no laborals. Per la qual cosa, no suposen en cap cas l’existència de relació laboral entre ACCIÓ i la persona que realitza aquestes pràctiques.

Per a més informació de les Pràctiques no Laborals en empreses per a joves podeu consultar la pàgina del SOC 'Pràctiques no laborals en empreses per a joves'.  

A continuació t'oferim el llistat de preguntes freqüents:

 

1. Quina és la remuneració de les pràctiques?

La remuneració és variable en funció del país de destinació. L’import és suficient per cobrir les despeses de viatges, assegurança, allotjament i manutenció durant els nou mesos.

 

2. Quan em puc presentar?

Els candidats es poden presentar tan aviat els sigui possible quan sorgeixi una vacant. La recepció de candidatures per a una plaça concreta es tancarà en el moment que la plaça quedi coberta.

 

3. Em puc presentar a qualsevol vacant?

Sí, no hi ha cap límit en la presentació de candidatures. Tampoc hi ha inconvenient a presentar-se a places actuals i en cas de no ser seleccionat presentar-se a les places que es publiquin més endavant.

 

4. Em puc presentar si ja he fet unes pràctiques amb un conveni empresa-universitat?

Dependrà del tipus de pràctiques i de quan s’hagin realitzat: 

 • Les pràctiques curriculars o extracurriculars anteriors a la data de graduació no es consideren com experiència laboral vinculada a la formació.
 • Les pràctiques curriculars posteriors a la data graduació (vinculades a un postgrau o màster) tampoc compten com experiència laboral.
 • Totes les pràctiques extracurriculars posteriors a la data de graduació (vinculades al mateix grau, postgrau, màster o qualsevol altra formació) sí que compten com experiència laboral. En el cas de ser superiors a tres mesos, no es complirà el requisit d’experiència laboral sol·licitat pel SOC per fer unes pràctiques no laborals.

 

5. Qui ha de realitzar els tràmits referents a visats i permisos de residència?

Els tràmits de visat els han de realitzar sempre les persones seleccionades, en cap cas els realitza ACCIÓ. ACCIÓ sí que facilitarà tots els documents necessaris que siguin sol·licitats per tramitar els visats (convenis, acord, cartes, etc.).