ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Creixen un 13% el primer semestre les empreses que s’internacionalitzen a través de les oficines d'ACCIÓ al món

La xarxa de 40 oficines d’ACCIÓ al món ha assessorat 740 empreses amb projectes d’innovació internacional i d’accés a nous mercats per exportar els seus productes o serveis

11/10/2020 11:00
Xarxa d'Oficines Exteriors d'ACCIÓ
  • A més, l’Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització d’ACCIÓ ha atès en aquest període 860 consultes d’empreses catalanes que s’han trobat amb obstacles per internacionalitzar-se, part de les quals vinculades amb la COVID-19.

Les 40 Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions d’ACCIÓ al món han donat suport a la internacionalització de 740 empreses durant el primer semestre d’enguany, xifra que suposa un increment del 13% en comparació amb el mateix període de l’any anterior. En total, durant els primers sis mesos de l’any, les oficines d’ACCIÓ -l’agència per a la competitivitat de l’empresa, depenent del Departament d’Empresa i Coneixement- han acompanyat 1.220 projectes d’innovació internacional i d’exportació de productes o serveis a nous mercats.

Segons el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, “el sector exterior serà un dels motors de la recuperació per a les empreses catalanes: cal avaluar ara on hi ha les oportunitats de negoci, prioritzar mercats en funció de l’evolució internacional de la pandèmia, mantenir quotes de mercat i reforçar la diversificació, també pel que fa a l’aprovisionament”. “Des de la Generalitat volem garantir el contacte de les empreses catalanes amb clients internacionals, importadors i distribuïdors, un rol que han assumit les oficines d’ACCIÓ al món en el context de la COVID-19”, subratlla Tremosa.

Durant el primer semestre destaquen els projectes per trobar nous socis i proveïdors estrangers d’àmbit tecnològic per dur a terme projectes d’R+D i innovació per desenvolupar nous productes i serveis, exportar la seva tecnologia o participar en processos de compra pública innovadora, per exemple. Pel conseller Tremosa, “cada any estem treballant més projectes d’innovació oberta d’empreses catalanes a escala internacional, una manera de treballar més col·laborativa que ha permès fer front a problemes urgents com la COVID-19 i, en general, als processos de disrupció i transformació del teixit productiu: és una nova manera d’internacionalitzar-se i apropar-se a noves tecnologies, nous models de negoci, talent i tendències globals”. En aquest sentit, les oficines d’ACCIÓ al món també actuen com antenes tecnològiques per detectar oportunitats d’innovació oberta i fer-les arribar a empreses catalanes.

El segon servei més demanat per les empreses ha estat la cerca de canals de comercialització per analitzar quin és el millor canal d’entrada a un país en funció del mercat i el producte de l’empresa i trobar els socis comercials més idonis per fer negoci. D’altra banda, durant el primer semestre també destaquen els projectes articulats mitjançant el Supplier Search Service, un servei que posa en contacte empreses estrangeres que necessiten proveïdors catalans de productes o serveis concrets.

Les oficines d’ACCIÓ que han rebut més sol·licituds d’assessorament han estat les ubicades a Londres, Miami, París, Berlín i Copenhaguen. D’altra banda, per sectors, les empreses que han dut a terme més projectes a través de les oficines d’ACCIÓ durant el primer semestre són dels àmbits de les TIC i transformació digital, l’alimentació i productes gurmet, la salut i equipaments mèdics i la química i plàstics.

Superar barreres a la internacionalització

Paral·lelament als projectes acompanyats per les oficines arreu del món, durant els primers sis mesos de l’any l’Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització d’ACCIÓ, posada en marxa fa dos anys, ha atès 860 consultes d’empreses catalanes que s’han trobat amb obstacles a l’hora de sortir a l’exterior, un 3% més que el primer semestre de l’any passat. Es tracta d’una finestreta única a la qual s’hi pot dirigir qualsevol pime que es trobi amb un obstacle a l’hora d’internacionalitzar-se per rebre informació, eines i serveis de suport per superar-lo i aconseguir així, per exemple, un certificat determinat, solucionar els problemes de documentació en una duana o oferir assistència local per superar un problema logístic de la mercaderia en destí.

Fins al juny, la majoria de consultes han estat relacionades amb la normativa tecnico-administrativa d’un país estranger; les duanes, serveis d’inspecció i aranzels; i la mobilitat de persones. De fet, part d’aquestes consultes han estat vinculades amb problemàtiques derivades de la situació provocada per la COVID-19.

Destaquen els projectes per trobar nous socis i proveïdors estrangers, així com la cerca de canals de comercialització

Serveis relacionats