Creixen un 13% el primer semestre les empreses que s’internacionalitzen a través de les oficines d'ACCIÓ al món