La startup catalana Hedyla crea una plataforma que aplica la intel·ligència artificial a la logística per reduir un 30% el temps de les rutes