16 pimes innovadores catalanes rebran finançament de la Comissió Europea en una nova fase del programa per a pimes de l'Horitzó 2020