Catalunya creix prop d'un 35% en atracció d'inversió estrangera entre gener i setembre del 2014 respecte l'acumulat del mateix període del 2013