El finançament alternatiu desperta gran interès a la Catalunya Central