La Generalitat presenta el Pla 2015 de Medi Ambient que impulsa l'accés de les empreses als mercats internacionals