L'empresa gironina Tecnic Industrial Engineers reinventa el negoci familiar i multiplica per 20 la facturació en quatre anys