7 pimes catalanes desenvolupen projectes innovadors en el marc del projecte WIDER de la Comissió Europea