La Generalitat promociona l'oferta turística catalana a Japó i Corea del Sud