El conseller Puig obre la jornada Reindustrialitzar per Guanyar organitzada per l’APD i Deloitte