Es crea el Clúster de Materials Avançats de Catalunya, liderat per 21 empreses que facturen 282 milions d'euros