La Generalitat i el Govern basc intercanvien experiències en l’àmbit de la internacionalització