Puig constata que les reformes que s'impulsen des de l'Estat no tenen un impacte positiu en les pimes