Més de 2.000 persones es reuneixen al 2n Congrés Catalunya Emprèn, l'espai de trobada de totes les emprenedories del país