La Generalitat obre una antena tecnològica a Boston per impulsar la internacionalització de la innovació i la tecnologia catalana