La Generalitat detecta 341 empreses exportadores de les Terres de l’Ebre