La Generalitat esdevé propietària del 40,7% de les accions de l'empresa catalana Ficosa Inversión