Felip Puig clou la presentació de la Memòria Econòmica de Catalunya 2014