Les exportacions catalanes confirmen la seva evolució a l'alça amb un creixement del 5,6% els primers cinc mesos de l'any