La Generalitat obre una Oficina Exterior de Comerç i d'Inversions de Catalunya a Tel Aviv