La Generalitat converteix TECNIO en la marca per a identificar els agents d'innovació a Catalunya