La Generalitat obre la primera Oficina Exterior de Comerç i Inversions a l'Amèrica Central