El conseller d'Agricultura i el d'Empresa es reuneixen amb els representants dels principals clústers alimentaris de Catalunya