El Govern modifica els estatuts d'ACCIÓ per adaptar-los a la nova legislació de reestructuració del sector públic