ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

El Govern modifica els estatuts d'ACCIÓ per adaptar-los a la nova legislació de reestructuració del sector públic

Es tracta d’una modificació instrumental que adapta els estatuts de l’organització a les noves lleis que agilitzen l’activitat administrativa.

06/10/2015 12:58
Nota de premsa d’ACCIÓ
  • Es tracta d’una modificació instrumental que adapta els estatuts de l’organització a les noves lleis que agilitzen l’activitat administrativa.
  • Alguns dels principals canvis introduïts són la racionalització de les estructures d’orientació i assessorament de la política de l’empresa o el canvi de l’antiga denominació per ‘Agència per la Competitivitat de l’Empresa’.

El Govern ha aprovat avui la modificació dels estatuts d’ACCIÓ per adequar-los a la nova legislació en matèria de reestructuració del sector públic per tal d’agilitar-ne l’activitat administrativa. Una d’aquestes modificacions és la nova denominació de l’Agència per tal de millorar-ne la seva identificació amb les finalitats establertes: passa a definir-se com a ‘Agència per la Competitivitat de l’Empresa’ en lloc de l’anterior ‘Agència de Suport a l’Empresa Catalana’.

El nou Decret suposa també la racionalització de les estructures d’orientació i assessorament de la política de l’agència que es tradueix en l’eliminació del Consell Rector dels òrgans de govern de l’organització ja que les seves funcions d’orientació i assessorament han estat assumides pel Consell Català de l’Empresa. A partir d’ara, només formaran part dels òrgans de govern d’ACCIÓ el Consell d’Administració i la presidència, que recau en el conseller o consellera competent en matèria d’indústria.

Així doncs, els canvis introduïts pel Decret estan focalitzats a incorporar la nova denominació legal i a adaptar les funcions dels òrgans de l'Agència un cop suprimit per llei el Consell Rector. Aquests canvis, milloren els mecanismes d’orientació de les polítiques públiques en els camps d’actuació de l’agència, en faciliten l’agilitat, seguiment i control, i la identificació de les seves actuacions per part de les empreses.

L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ, és el principal instrument executor de les polítiques de suport a la competitivitat empresarial a Catalunya, en l’àmbit de la innovació, la transferència tecnològica, la internacionalització, el foment i captació d’inversions i l’increment de productivitat de l’empresa.

El Govern modifica els estatuts d'ACCIÓ per adaptar-los a la nova legislació de reestructuració del sector públic