La Generalitat manté el seu model propi de suport a la internacionalització empresarial davant del nou Pla Estratègic de Govern espanyol