El secretari d’Empresa i Competitivitat presenta la política del Govern per a la revitalització de la indústria catalana davant 40 empresaris del Garraf