El Clúster Gourmet de Catalunya supera els 40 socis i aposta per la promoció de la cultura gastronòmica