La Generalitat i els presidents dels clústers catalans acorden noves accions per al 2016