Augmenten a Catalunya la captació d'inversió estrangera, les exportacions i la inversió industrial