ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Catalunya crea un 18,6% més d'empreses el 2016 i assoleix la xifra més elevada dels últims 9 anys

Imatge per defecte

•  Al mateix temps que s’han constituït un 18,6% més de societats que el 2015 (22.256 empreses noves), se n’han dissolt un 9,4% menys (2.308 empreses).

•  Segons la directora general d’Indústria i consellera delegada d’ACCIÓ, Núria Betriu, “és símptoma que el teixit empresarial català, emprenedor i dinàmic, mostra confiança en l’economia catalana i en la seva competitivitat”.

•  Catalunya lidera la creació d’empreses a l’Estat espanyol amb un 21,7% del total de societats constituïdes.
 

Catalunya ha constituït aquest 2016 un 18,6% més de societats que l’any anterior i ha assolit les 22.256 empreses creades, la xifra més elevada dels últims 9 anys. Així, segons dades del Registre Mercantil publicades per Idescat, Catalunya lidera la creació de noves empreses a l’Estat espanyol, concentrant el 21,7% del total de societats constituïdes (s'adjunta nota amb gràfics).

Segons la directora general d’Indústria i consellera delegada d’ACCIÓ, Núria Betriu, “es tracta del nombre d’empreses creades més elevat en els últims 9 anys: és símptoma que el teixit empresarial català, emprenedor i dinàmic, mostra confiança en l’economia catalana i en la seva competitivitat”. Per Betriu, “cada any les empreses catalanes exporten i inverteixen més en innovació i R+D, al mateix temps que accelera l’activitat industrial i es creen més llocs de treball”. La directora general d’Indústria assegura que “s’estan construint les bases d’una recuperació econòmica sòlida i basada en el valor afegit”, que s’explicarà per l’aposta “per la indústria i el binomi internacionalització-innovació”.

D’altra banda, Betriu destaca el fet que no només s’han creat més empreses, sinó que se n’han dissolt menys. En concret s’han dissolt 2.308 societats, un 9,4% menys que el 2015.


Catalunya crea un 18,6% més d'empreses el 2016 i assoleix la xifra més elevada dels últims 9 anys