Les empreses catalanes Sistel i SMA creen un aparell que detecta avaries en qualsevol tipus de motor abans que es produeixin