El 82% de les startups que han participat al Pla Embarca de la Generalitat han augmentat el seu volum de negoci en un any