Catalunya lidera a l’Estat la captació d’ajuts europeus Horitzó 2020