La Generalitat promociona Catalunya com a destinació d'inversions al cercle de negocis més influent de França