El conseller Jordi Baiget encapçala una missió empresarial als Estats Units amb la participació de 18 empreses catalanes