La Generalitat crearà un directori de les startups catalanes