La qualitat i la solidesa dels projectes, punts forts de l'emprenedoria catalana