La Generalitat impulsarà la creació del Clúster de Manufactura Avançada